Forside // Om Støvring boligselskab // Baggrund

Baggrund og formål for boligselskabet

Baggrunden for etableringen af Støvring Boligselskab i 1998 var, at en kreds af personer med tilknytning til organisationer og erhvervslivet mente, at der manglede variation i udbuddet af boliger i daværende Støvring kommune. Sammensætningen af indbyggerne i Støvring udvikler løbende ændrede behov for en anden boligform, permanent eller i kortere perioder.
 

Der har igennem mange år været bygget mange ejerboliger, både parcelhuse og andelsboliger, i Støvring kommune. Når ejere på et eller andet tidspunkt vil efterspørge lejeboliger fremfor af eje sin bolig, vil Støvring Boligselskab kunne tilbyde lejligheder af en god standard centralt i Støvring midtby.


Derudover var det arbejdsgruppens ønske at man skulle være med til at forskønne Støvring bymidte med byggeopgaver, hvor byfornyelsesmidler evt. kunne anvendes. Her kan vi som det lokale boligselskab være med til at forsætte og udbygge denne tiltrængte opgave, gerne i samarbejde med kommune og andre private bygherrer / investorer.