Forside // Om Støvring boligselskab

Om Støvring Boligselskab

Ændring i organisation.

Den 1. januar 2019 er Støvring Boligselskab sammenlagt med Boligselskabet Nordjylland og således ikke længere et selvstændigt selskab.

 Afdelingerne har stadig egen bestyrelse, husorden og vedtagne omkostningsbudgetter ændres ikke.

Boligselskabet Nordjylland kan kontaktes på 98926333.

Ønskes en bolig i Støvring Boligselskab foretages tilmelding stadig på boligportslen boinord.dk

Lokalt boligselskab
Der har siden slutningen af firserne været forsøgt flere tiltag til at etablere et lokalt boligselskab (med tryk på lokalt). Det er opfattelsen, at et lokalt boligselskab med lokal anvisning, lokal bestyrelse og administration, i langt højere grad end et fjerntliggende boligselskaber vil være i stand til at opfange ønsker og krav fra beboere, samt kunne have en tæt dialog med kommunen.


Vi opfatter os som et supplement til både de nuværende almene boligselskaber og private udlejere i Støvring, i det vi mener, det er vigtigt at have et stort og varieret udbud af boliger i kommunen. Det vil tiltrække flere tilflyttere til Støvring til gavn for ehvervslivets vækst og øge omsætningen af ejerboligerne.
 

I opbygningen af boligselskabet vil administrationen foretages af en almen boligadministration i Aalborg og viceværtfunktionen til ekstern lokal viceværtservice.

Nytænkning
Nytænkning i forbindelse med projekterne er også et af boligselskabets formål, hvor vi vil forsøge os med en udvikling af arkitektoniske kvaliteter. Men her støder vi ret hurtigt ind i problemet omkring de økonomiske muligheder indenfor det rammebeløb der fastsættes. Huslejen skal også være af en sådan størrelse at udlejningen ikke hæmmes heraf.